2012. március 18., vasárnap

Interjú Milánnal


Helyesíró-bajnokunk

A következő kis interjút Kálmán Milán 10/A osztályos tanulóval-osztálytársammal- készítettem, akire úgy érzem, méltón mondhatjuk, hogy az osztály, illetve az iskola "Helyesíró-bajnokává" küzdötte magát. Az egyik irodalomórán jelentette be Hargitai Helga tanárnő, hogy Milán továbbjutott a megyei fordulón az országos döntőbe. Erről beszélgettem vele.

Általános iskolás korodban is voltál hasonló nyelvtani versenyeken?
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen a felső tagozat minden évében indultam. Ez a verseny az Implom József Helyesírási Verseny általános iskolás változata. Többször is sikeres eredményt értem el, a legjobb ezek közül egy országos hatodik helyezés 7. osztályos koromban.

Hol, és mikor került megrendezésre az országos forduló?
Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban került megrendezésre. Pénteken (február 24-én) volt a verseny; ekkor töltöttük ki a feladatlapot, és írtuk a verseny tollbamondásos részét. Másnap, azaz 25-én pedig az eredményhirdetést is megtartották?

Ki volt a felkészítőtanárod?
Hargitai Helga tanárnő, a magyartanárnőm segített engem a felkészülésben, de természetesen az ő noszogatása mellett úgymond önszántamból is fontosnak tartottam a készülést.

Milyen feladatokkal készültél a versenyre?
A korábbi évek feladatait nézegettem a neten, és néhány tollbamondásszöveget is írtam. Itt van például egy, amin gyakoroltam:

"Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök a székelyföldi Nagyajtán született 1811. június 28-án. 1820-tól Torockón, 1825-től Székelykeresztúron, 1829-től pedig Kolozsvárt tanult. 1833-tól az unitárius főiskolán filozófiát és jogot hallgatott. 1835 és 1837 között a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. Ekkor ismerkedett meg a Grimm-testvérek Német mitológia című munkájával. Ez a mű irányította rá Kriza figyelmét a népköltészetre. 1838-ban a kolozsvári unitárius egyházközség lelkésze és a főiskola tanára lett. 1861. július 1-jén a tordai zsinaton püspöknek választották. Felekezetének püspöki tisztét egészen haláláig, 1875. március 26-ig töltötte be.
Egyetemi évei alatt több nyelvet is megtanult: németet, angolt és franciát. Külföldi írók, költők műveit ültette át anyanyelvére. A fordítások mellett önálló versekkel is jelentkezett a korabeli antológiákban. A dal mellett az epigramma volt kedvenc műfaja, mellyel gyakran fejezte ki mondanivalóját. Igazán maradandót azonban népdalaiban alkotott. Kriza költészetének legsikerültebb darabjai katonadalai: Erdővidék az én hazám, Szegény székely nótája stb.
Kriza kora ifjúsága óta gyűjtötte a székely népköltészet termékeit. 1863-ban jelent meg a Vadrózsák, első modern szempontú népköltési kiadványunk. A mű az eredeti kiejtéshez híven közli a népi alkotások szövegét, megőrizve a tájszólást. Gyűjtése kiterjedt a népköltészet egész körére: a dalok mellett balladák, regösénekek, mondókák, közmondások, népmesék sorakoznak a kötetben. A könyv végén tájszótárt is találunk. A gyűjtemény legnagyobb érdeme a székely népballadakincs felfedezése és közzététele.
Irodalmi és néprajzkutatói munkásságának köszönheti a magyar tudós társaságbeli levelező tagságát, melyet 1841-ben szavazott meg számára a társaság. Később a Kisfaludy Társaság rendes tagjává választotta.
Kriza János emlékét ma intézmények és versenyek is őrzik: pl. a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság, a Kriza János országos ballada- és mesemondó verseny stb."
(forrás: http://aesz.ro/versenyek/feladatlapok/implom2011/ )

Egy kis előretekintés; van valamilyen terved a jövőben a nyelvtan tanulással kapcsolatban? Vagy más pályára készülsz?
A későbbiekben nem a nyelvtannal fogok továbbtanulni, biológia-kémia fakultációra készülök, de még szeretnék részt venni hasonló jellegű versenyeken. Emellett szabadidőmben szeretek történeteket, rövidebb regényeket írni, szóval később sem fogom elhanyagolni a magyart.

Az eredményeidhez gratulálunk és köszönöm a beszélgetést.
Kustos Julcsi 10/A

Röpke hozzáfűznivalónk:
Milán az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulóján első helyezést ért el, az országos megmérettetésen 11. helyet szerezte meg.
Bíztatunk mindenkit, hogy gyakorolja a magyar helyesírást, melynek fontosságát azt hiszem nem kell hangsúlyozni. A fenti szöveg mindjárt alkalmas is lenne egy jó kis tollbamondáshoz. Egyébként a világ szinte valamennyi országában rendeznek hasonló jellegű versenyeket, ahol a győztesek mellett maguk a résztvevők is nagy megbecsülésnek örvendenek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése