2011. április 22., péntek

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Devecsery László:

Húsvéthétfő hajnalán

Húsvéthétfő
vízöntő:
vidám ez, nem
kesergő.

Jönnek fiúk
csapatban,
vidám verssel
hajnalban:

Kiskertemben
jártam én,
szép virágot
láttam én:

meglocsolom,
megöntözöm,
kedves szóval
felköszöntöm.

Húsvéthétfő
hajnalán
örüljön sok
kicsi lány!

2011. április 18., hétfő

Aludj máskor! Vetélkedő 24 órán keresztül

Szombaton immár nyolcadik alkalommal startolt el az Aludj máskor! elnevezésű 24 órás vetélkedő. Idén tíz csapat nevezett be a megmérettetésre. A középiskolások feladata nem kevesebb, minthogy 24 órán keresztül a lehető legjobban teljesítsék a rájuk váró feladatokat.


Vas Népe 2011. április. 16. szombat | Szerző: Bajdó Bettina

Mintegy 500 résztvevője van az Aludj máskor! elnevezésű 24 órás középiskolás vetélkedőnek, melyet idén is az Oladi Általános Művelődési Központ Savaria Ifjúsági Centrumban tartanak. Idén az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata vette át annak a rendezvénynek a szervezését, amely legnépszerűbb a vasi középiskolások között.

A programok szombaton tíz órakor kezdődtek, s a fiataloknak vasárnap reggel tízig mintegy 100 feladatot kell megoldaniuk úgy, hogy közben 24 órán keresztül ébren is maradnak.


Borsos László, az egyik főszervező elmondta, hogy az idei év központi témája az asztrológia, azon belül a csillagjegyek. Mindegyik csapat saját csillagjegyet kapott, a megnyitó helyszínére, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ elé már ennek megfelelően öltözve kellett megérkezniük.

- Idén is főként a szombathelyi középiskolások vesznek részt a vetélkedőn, de van két vidéki, egy kőszegi és egy körmendi, illetve egy vegyes csapatunk is - emeltek ki a főszervező. - A versenyzők az épület tornatermében kaptak helyet, az 50 fős csapatok saját szállásaikat is berendezhették. Vannak művészeti, logikai és sportos feladatok, de olyan feladványokat is várnak a középiskolásokra, melyekhez kreativitás is kell. Mindenkinek kellett biciklit hozni, a csapattagok már el is indultak ezzel a kijelölt helyre. Saját zenekarokat is kell alapítaniuk, tánctudásukat is meg kell csillogtatniuk, vízzel működő járművet is kell építeniük, de a könyvtárban is vár rájuk feladat.
A középiskolások nemcsak egymással, hanem az álmossággal is kénytelenek megküzdeni, a tapasztaltak szerint a holtpont hajnali négy és öt óra között van. Az, hogy idén ki szerzi meg a vándorkupát, csak vasárnap tíz órakor derül ki.


A Nagy Lajos Gimnázium csapata 2. helyezést ért el. GRATULÁLUNK!!!!!

lásd még:

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/aludj_maskor_24_oras_vetelkedo_2011

http://www.westindex.hu/galeria/24-oras-2011-az-utolso-4-ora

http://www.vasvili.hu/hirek/majdnem-24-ora-elteltevel

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/3549/csillagjegyesek-aludj_maskor_24_oras_vetelkedo_a_sic-ben/

2011. április 14., csütörtök

Április 15. A Holocaust áldozataira emlékezünk


Pilinszky János

Francia fogoly


Csak azt feledném, azt a franciát, kit
hajnalfele a szállásunk előtt
a hátsó udvar sűrüjében láttam
lopódzani, hogy szinte földbe nőtt.
Körülkutatva éppen visszanézett,
s hogy végre biztos rejteket talált:
övé lehet a zsákmánya egészen!
Akármi lesz is, nem mozdul odább.

S már ette is, már falta is a répát,
mit úgy lophatott rongyai alatt.
Nyers marharépát evett, de a torkán
még alig ért le, jött is a falat;
és undorral és gyönyörrel a nyelvén
az édes étel úgy találkozott,
mint telhetetlen testi mámorukban
a boldogok és boldogtalanok!

Csak azt a testet, reszkető lapockát,
a csupa bőr és csupa csont kezet,
a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra
és úgy adott, hogy maga is evett!
Az egymás ellen keserülő szervek
reménytelen és dühödt szégyenét,
amint a végső összetartozást is
önönmaguktól kell, hogy elvegyék!

Az állatian makogó örömről
a suta lábát ahogy lemaradt,
és semmisülten kuporgott a testnek
vad gyönyöre és gyötrelme alatt!
A pillantását, - azt feledném egyszer!
Ha fuldokolva is, de falt tovább,
és egyre még, és mindegy már akármit,
csak enni bármit, ezt-azt, önmagát!

Minek folytassam? - Őrök jöttek érte;
a szomszéd fogolytáborból szökött.
S én bolyongok, mint akkor is a kertben
az itthoni kert árnyai között.
A jegyzetembe nézek és idézem:
"Csak azt feledném, azt a franciát..."
S a fülemből, a szememből, a számból
a heves emlék forrón rámkiált:

"Éhes vagyok!" - És egyszeriben érzem
a halhatatlan éhséget, amit
a nyomorult már réges-rég nem érez,
se földi táplálék nem csillapít.
Belőlem él! És egyre éhesebben!
És egyre kevesebb vagyok neki!
Ki el lett volna bármi eleségen:
most már a szívemet követeli.

2011. április 11., hétfő

Április 11. József Attila születésnapja = A költészet napja


József Attila: Születésnapomra

Harminckét éves lettem én -
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” -
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj. -

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

1937. ápr. 11.

2011. április 7., csütörtök

Figyelem! Figyelem!A könyvtár 2011. április 11-12-13.
(hétfő-kedd-szerda)
ZÁRVA!

Sümegi Tamásról írt az újság

NLG Lyukaskő-díj: Sümegi Tamás kapta az elismerést

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 12. osztályos diákja, Sümegi Tamás vehette át elsőként - a márciusi NLG-bálon - a frissen alapított Lyukaskő-díjat: Nagyra vágyás című verséért.

A régi babona szerint az a kő, amelynek lyuk van a közepén, szerencsét hoz annak, aki megtalálta. Vagyis a lyukas kő - varázskő. És mert a költészetnekszintén időtlen idők óta köze van a varázsláshoz - a lyukas kövek és versek között is minden bizonnyal ré fennáll valami rejtett, szép kapcsolat. Persze most már - hogy Tiszai Katalin tanárnő felfedte a titkot - könnyű ilyesmit ki mondani.

Tiszai Katalin - aki mostanában éppen a Nagy Lajos Gimnáziumban nyit a szabadság fuvallatát beengedő ablakokat, ajtókat az irodalomra - az 1970-es években a Nagyvilág című folyóiratban találkozott a legendás orosz költő- író, Jevtusenko novellájával, amelyben a Tyúkisten - ez a lyukas kő neve - varázserejéről van szó. A tanárnő azóta megszállottan gyűjti, kifesti - és rendre elajándékozza ezeket a szerencsehozó köveket-kavicsokat. És ki tudja: lehet, hogy a varázsköveknek is közük van ahhoz, hogy a jelenkor legtehetségesebb fiatal írói között számon tartott Dragomán György - Tiszai Katalin és dr. Dragomán Pál fia -; és a legtehetségebb fiatal költők között számon tartott Szabó T. Anna - nem mellesleg Dragomán György felesége - olyan sikeresen veszik nem könnyű pályájukon az akadályokat. Szabó T. Annának ráadásul sok elismerése - például a József Attila-díja - között van már Kavics-díja is. A Kavics-díj - mondhatjuk az NLG-s Lyukaskő-díj bátyjának-nővérének is - alapítója Lackfi János költő, aki 2004. óta minden évben kiválaszt egy harminconéves pályatársat; és a Nizzai Kavics-díjjal tünteti ki. (Van Nizzai Kavicsa László Noéminek, Szakács Eszternek, Jónás Tamásnak is.) A díjazottak rendszerint egy-egy játékos műalkotással köszönik meg a Kavicsot Lackfi Jánosnak.

Az NLG legelső ünnepélyes Lyukaskő-díjátadóján el is hangzott Szabó T. Anna alkalom szülte Kavics-verse: (...) egyetlen kő, neked adják, ilyen nem lesz, csak neked, / aki kapja, méltán boldog, hiszen kiválasztatott: / mint kavicsot, megtaláltak - én is egyetlen vagyok.

A vers ráadásul a költő legújabb, 2010-ben megjelent Villany című kötetében látott napvilágot - és Sümegi Tamás ezt a versválogatást is megkapta a Lyukaskő-díj mellé, Szabó T. Anna személyes ajánlásával: A játék: ajándék. / A játék: szabad. / A játékban elveszted s / megleled önmagad.

Pont ez: a játékba hívás volt az NLG-s versengés célja. Gájer Zsuzsanna tanárnő tudomást szerzett Tiszai Katalin lyukaskő-gyűjtő és -ajándékozó szenvedélyéről, úgyhogy ketten együtt elhatározták, hogy létrehozzák a tyúkisten-díjat - hogy megjutalmazhasssák azt a játékot kedvelő, szabadon szárnyaló szellemét próbálgató fiatalt, aki a TAVASZ szó bármilyen másodlagos jelentését, többlettartalmát tágan értelmezve a líra egyik műfajában nagyot alkot . A pályázatot januárban, a magyar kultúra napján tették közzé, a pályaművek elbírálásában Szabó T. Anna volt a segítségükre. Anna pedig úgy találta, hogy Sümegi Tamás Nagyra vágyás című verse a minőségét tekintve akár irodalmi folyóiratban is közölhető .

Tamás a színes varázskövet a díjátadó óta a nyakában hordja. Régóta vele van az írás is: amióta birtokolja az írás és az olvasás tudományát, mindkettőt nagy odaadással gyakorolja. Második osztályos kisiskolásként négysoros versikékkel kezdte: A házban valahol megvannak - nem szoktam semmit elhajigálni. Hogy miért ír - mi a jó abban? Sok érdek nem fűződik hozzá. Azért írok, hogy mindarról, ami bennem zajlik, fogalmat tudjak adni - másoknak is. Hogy megmutassam, mennyi közös van bennünk; hogy összeköttetésben vagyunk egymással. Hogy állást foglaljak a világról.

Két kedvenc költője: Petőfi Sándor - és József Attila. Egyszerűen lenyűgözőek. Emberiek - és mindkettejükben ott van az isteni szikra.

Tamás azt mondja, hogy Petőfiben a legyőzhetetlen - ha kell, a szerelem elé helyezett - hazaszeretetet és a népies ízt kedveli a leginkább. József Attilában pedig az nyűgözi le, hogy bármilyen keserűen is élte az életet, azt a sok rosszat mégis gyönyörűen tudta visszaadni. József Attila költészete borzongató és gyönyörű .

Különös érzés keríti hatalmába az embert, miközben ezt a tágra nyílt szemű, komoly, választékos beszédű fiatalembert hallgatja: Nagyon hiú ember vagyok és nagyon szégyenlős is. (Közben apró mosollyal megjegyzi, hogy még a bő nadrágját is följebb húzta a beszélgetés kedvéért - ahogy rendes gimnazistához illik.) Közben meg mintha játszana az idő (időjátékos a győztes vers is): mintha minimum száz évvel korábban üldögélnénk valami kávéházban. Muszáj visszakérdezni: képes lenne a hazát a szerelem elé helyezni, ha úgy adódik? Igen - legfeljebb az önzőségem miatt hezitálnék. Az egyéni sorsnál a haza fontosabb. A kérdésre, hogy kimondja-e már önmagáról - legalábbis belül, halkan -, hogy költő; vagy költő szeretne lenni, azt válaszolja, hogy akkor leszek költő, mikor akként emlegetnek. Még ki sem érdemeltem . A megjegyzést, hogy a költészet, az írás nemcsak isteni szikra dolga, hanem kemény mesterség is, úgy kommentálja, hogy jambusokra nem szoktam figyelmezni. A rímekre igen. Néha a mondanivalót kívánom, hogy hangsúlyos legyen . Különben nemcsak verset ír, hanem prózát is; a regényírók közül Jókai Mórt kedveli nagyon . Megvan otthon a Jókai-összes: Már belekezdtem. Bizony azon el fogok rágódni egy darabig. De bármi a kezembe akad, elolvasom. A kortárs irodalmat egyelőre kevéssé ismeri - de most Szabó T. Anna Villany-kötetével természetesen megkezdi ennek az izgalmas kontinesnek a felfedezését is. Közben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára készül: Nem egyszerű, de remélem, hogy sikerül.

Amikor verset ír, nem számítógép elé ül: Papír, toll vagy ceruza - ezeket részesítem előnyben. Meg hát alkalomadtán, mondjuk óra alatt, könnyebb is ezekhez hozzáférni: Az ember sose tudhatja, mikor jön az ihlet. Aztán a versek fölkerülnek az internetre - igen, vannak visszajelzések.

Nem tudja elképzelni magát bárminemű alkotás nélkül . Időnként jólesik pl. a rap - együtt a barátaival: Jó látni azt az örömöt, hogy alkottak valamit.

Forrás: http://vasnepe.hu/hetvege/20110314_a_jatekban_megleled

2011. április 6., szerda

Újabb bajnokaink


Duplázott az NLG!

Az V. korcsoport országos döntőjét is megnyerte a Nagy Lajos Gimnázium kosárlabda csapata

Csoportmérkőzések:

A csoportmérkőzéseket, nagy fölénnyel nyerte a csapat, 3 mérkőzéséből két csapatot is leléptetett.

Bányai ( Kecskemét) - Nagy Lajos Gimnázium 38:78

Nagy Lajos Gimnázium - Munkácsy ( Kaposvár) 62:37

Vasvári ( Nyíregyháza) - Nagy Lajos Gimnázium 29:70


Keresztjáték a döntőbe jutásért:

DE Kossuth ( Debrecen) - Nagy Lajos Gimnázium 60:7


Döntő:

Bolyai ( Kecskémet) - Nagy Lajos Gimnázium 45:56

Nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csapat, kemény küzdelemben győzte le a döntőben, másodszor is a Kecskemétet.


"All star" csapat:

Nagy Botond Ágoston (Debrecen, DE Kossuth)
Papp Péter (Kaposvár, Munkácsy)
Kovács Barnabás (Kecskemét, Bolyai)
Bazsó Brúnó Tamás (Szombathely, Nagy Lajos)
Bognár Kristóf (Szombathely, Nagy Lajos

Csapata legjobbja:
Sinkovits Dániel Péter
(Szombathely, Nagy Lajos)

Legeredményesebb testnevelő:
Váradiné Szarka Ildikó
(Szombathely, Nagy Lajos)

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által felajánlott Vándorkupát egy évig védi:
Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium


GRATULÁLUNK!!! TOVÁBBI SIKERES SZEREPLÉST KÍVÁNUNK MINDEN NLG-és KOSÁRLABDACSAPATNAK!!!

NAGYON KÖSZÖNJÜK VÁRADINÉ SZARKA ILDIKÓ TANÁRNŐ MUNKÁJÁT!

"Olvasni jó..."
KÖNYVHÓDÍTÓ - KÖNYVES JÁTÉK

Olvasásnépszerűsítő programsorozat 2011. április - 2012. januárjáig

Óriási veszély fenyegeti életünket! Egyre kevesebb ember olvas, és a betűket ismerők is gyakran értik félre a leírt szavakat. Az olvasás szeretetének eltűnése akár az emberiség pusztulásához is vezethet, hiszen a könyveket olvasó és értő emberek nélkül feledésbe merülhetnek a lelket gyógyító mesés történetek, és a mindennapi élet megértését szolgáló tudományos és ismeretterjesztő könyvek. Ép lélek és eszesség nélkül pedig elképzelhetetlen az élet a Földön.

Európa szívében azonban egy kis ország egyik legkisebb megyéjének könyvtárosai úgy határoztak, hogy a fenyegető veszély megelőzéséhez a felnőttkor küszöbén álló fiatalok segítségét kérik. A könyvtárosok javaslatára kezdeményezték a nyomozást, a bizonyítékok gyűjtését és az eljárást lezáró tárgyalást, hogy eredményeként fény derülhessen arra, mely könyvek képesek fenntartani az olvasás iránti vágyat, visszalopni az emberek életébe az olvasás szeretetét, ráébreszteni őket a fantáziát megmozgató írott történetek szerepére, megmentve ezzel az ÉLHETİ földi életet...

A nyomozók, ügyvédek és tanúk szerepébe bújó, csapatokba szerveződött fiatalok dolga lesz a közel egy évig tartó „eljárás” során kiválasztani és bebizonyítani, hogy a győzelemre esélyes 73 könyv közül melyek azok, amelyek minden téren kiállják a próbát és méltók arra, hogy valamennyi ember elolvassa őket.

A világmegmentő küldetés szervezői várják az elszánt KÖNYVHÓDÍTÓ-k jelentkezését!
Az izgalmas felderítést vállaló Vas megyei diákok két korosztályban szervezhetnek 3-4 fős csapatokat. A számukra legkedvesebb, képviselni kívánt könyvet a www.bdmk.hu honlapról, a korosztályok számára ajánlott listáról választhatják ki 2011. április 15-ig. Ugyanitt lehet jelentkezni az online regisztrációs űrlapon, megadva a csapat és a résztvevők nevét és a választott mű (10-14 évesek és 15-18 évesek) címét.

S hogy mi a további teendő?
A könyvet elolvasni, az ehhez kapcsolódó furfangos kérdésekre frappáns választ adni írásban, szóban vagy előadva azokat, s ezáltal egyre több pontot győjteni a végsı gyızelem eléréséhez.
♦ A nyomozás során össze kell gyűjteni minden fontos információt a választott könyvről és írójáról.
♦ A nyári hónapokban pluszpontokért lottó, totó és keresztrejtvény típusú feladatokon keresztül lehet megismerni a versenytársak által választott könyveket.
♦ Papírra vetett gondolatokkal kell bizonyítani a választott könyv mindenek-felettiségét.
♦ Rajzeszközöket csatasorba állítva a könyvillusztrálás feladatával kell megbirkózni.
♦ A fontos emberi érzések után kutatva mindenki megismerheti egy kicsit a saját lelkét is.
♦ A végső megmérettetést jelentő tárgyaláson a „bíróság” színe előtt a döntőbe került könyvek védőügyvédei tanúik segítségével bizonyíthatják választott könyvük érdemeit.
Az eredményes küldetés érdekében az ősz folyamán izgalmas foglalkozásokon hús-vér irodalomtörténész, illusztrátor és pszichológus segít feltárni a könyvekben rejlő titkokat. A munkába tanácsadóként egy – a csapatokat jól ismerő – felnőtt mentor is bekapcsolódik.

S hogy miért érdemes mindebben részt venni? Az olvasás élménye és a világ megmentésének jóleső érzése mellett vidám hangulatú összejövetelek, meglepetés nyeremények, fődíjként pedig egy kalandos budapesti kirándulás vár a jövő reménységeit adó könyvek megtalálóinak.

További információk:
Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. tel.: 94/513-530, gykvt@bdmk.hu
A játék nyomon követhető a www.bdmk.hu honlap nyitólapjáról.
A 10-14 éves korosztály Komondi Gabriella és Bozzai Judit, a 14-18
éves korosztály Zsigri Mária és Léber Boglárka könyvtárosoknál
kérhet segítséget.

Támogató: TÁMOP3-2-4-08/1-2009-0031