2012. március 31., szombat

Meghívó és egy újabb könyvajánlóA NYME SEK Könyvtár Márai-programjának keretében
április 4-én 16.30 órától
Kepes Andrást kérdezi Tövispuszta című regénye kapcsán Murai András a NYME SEK Kommunikáció és Médiatudományok Intézeti Tanszékének vezetője. Az író-olvasó találkozó helyszíne az "A" épület 2. emeletén, a Díszteremben lesz.

Én mindenképpen elmegyek. Olvastam a regényt és nagyon kíváncsi vagyok a beszélgetésre. Ez is egy családregény, de egyáltalán nem romantikus, sőt!!!
Lebilincselően érdekes és fordulatos. Akik érdeklődnek a XX. századi magyar történelem iránt nem fognak csalódni. Bátran ajánlom olvasásra.

Az alábbi linken többet is megtudtok a könyvről.
http://konyvkritika.freeblog.hu/archives/2011/10/17/Tovispuszta/

2012. március 30., péntek

Húsvéti könyvajánló a család hölgytagjainakJól tudom, hogy a húsvéti szünet - stílszerűen- nyúlfarknyi és igazán nem marad sok idő az olvasásra, főként az édesanyáknak, de!!!!! Megajándékozhatjátok őket egy szép könyvvel, amit szabadidejükben (pl. az ünnepek után) el is olvashatnak. A fenti trilógia első két részét már olvastam és tuti biztos, hogy a harmadikban sem fogok csalódni. Ezért is merem jószívvel ajánlani. A borítón is halványan kivehető, hogy "Egy békebeli romantikus családregény"-t tartunk a kezünkben. Röviden idézek az első kötet ismertetőjéből:
"A fordulatos és megkapó szerelmi történet hátterében ott húzódnak a századforduló eseményei: a magyar millennium, a XX. század beköszönte, majd az első világháború, a Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak kezdete. Az események sodrába vetett nem feddhetetlen, de szeretetreméltó és nagyon is emberi hősök sorsa azt bizonyítja, hogy minden személyes tragédiából és történelmi kataklizmából van kiút. A történész végzettségű fiatal írónő első könyve nyitódarabja egy háromkötetes családregénynek, amely egészen XX. század végéig követi nyomon a Kóthay család több nemzedékének az életét."

2012. március 28., szerda

Leendő jogászok figyelmébe : egy kis JOGTÖRTÉNET

Nemrégiben kaptam levelet László Balázstól, volt tanítványunktól.
Balázs negyedéves a pécsi Jogtudományi Egyetemen. Előző munkáját is közöltük ld. a 2012. október 17-én írt bejegyzésünket. Ez a tanulmány inkább politikával/politológiával foglalkozik, míg a mostani főleg jogtörténeti szempontból érdekes. Ajánlom a történelem iránt érdeklődőknek és a jogra felvételizőknek.
László Balázs : Bíráskodási szabadság a XIII. századi hospesközösségekben (in.)

http://www.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/karikiadvanyok/Studia_Iuvenum_Iurisperitorum_6.pdf

2012. március 22., csütörtök

Véradás 2012. március 21.


Az iskolánkban meghirdetett véradásra a következő végzős tanulóink jelentek meg.

12/A

Horváth Delinke
Horváth Ildikó
Kalcsics Lucia12/B

Kiss Cintia


12/C

Barton Bori
Konkolics Márk
Nagy Gábor
Várnai Martin


12/D

Baranyai Katalin Annamária
Fazekas Martin
Gergó Péter
Katona Róbert
Naisz Réka
Schreiner Ádám Mihály
Szabó Vivien Beáta


Köszönet érte!!!!

1 %


Kedves Szülők, kedves NLG-t pártolók!

Lassan itt az adóbevallások ideje. Iskolánk megköszöni, ha befizetett adójuk egy százalékát felajánlják a NAGY LAJOS GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY számára, melynek adószáma:.

18887639-1-18

Ha a befizetett adó egy százalékáról Önnek/Önöknek szükséges külön formanyomtatvány, iskolánk gazdasági irodájában lehet kérni.

Támogatásukat előre is köszönjük!

2012. március 21., szerda

PÍ a 9/C-ben2012. március 14-én a matematikáért rajongók kis csapata (nevezetesen a 9/C osztály) megemlékezett a nevezetes dátumról. Rendhagyó matematika órán tanulói kiselőadásokkal ünnepeltünk:
Vig Ádám - Lobler Ádám: A Pí története
Mézes Márton: Paradoxonok
Horváth Ádám - Gőczi Norbert: Barátságos és tökéletes számok
Dömötör Marcell: Pitagorasz munkássága
Baranyai Ticián - Sulyok Levente: Thálesz munkássága
A nap programját színesítette a Pí versek sora, melyet matematikus gondolkodású és poéta lelkű diákjaink költöttek.
Ezen a napon igazán komolyan vettük a a következő Blaise Pascaltól származó idézetet:
"A matematika annyira komoly szakterület, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztanunk arra, hogy szórakoztatóbbá tegyük."

A PÍ versek olyan „versek”, melyek szavai annyi betűt tartalmaznak, mint a soron következő számjegye. Értékét az adja, ha minél több szóból áll, és a vers témája a matematika.

Baráth Noémi:

A Pí vers

Azt a tényt Ő tudja,

Bizonyítsd be okosan!

Osztás, gyök, negyed,

Eredménye dicséretes.

Huszonegy, tizennyolc,

Jaj, ez nem prímszám volt.

számold pí hosszát,

Mind rád vár számítván

Hogy Te megoldd matekórán.

Hajrá!


Márk Máté:

Van a Föld, a világ területén

egy gyakori számos szám

végtelen mennyiségű számjeggyel,

melyekre periódust nem is tud mai ember.


Baranyai Ticián:

Van-e, lesz-e olyan születendő,

ki minden számot, pí számot megismer?

Hollandus matekos közelítése eme pí

Kezdésre, ’drei’ - miként pí eddigi okos

eme kör holtomig - Van is mondotta.

Ludolpi jegynek – is velejáró akárcsak mint a naturikus pluszosok.

Á, Afrika, északkelet, itt találjuk csodálatos pít kitörni,

eddig a – földi élőlények pí – hiányában létezve.

Kína földmérői ezen csoda lévén

csillagász Ci Liu, Csangcsen fejtésén a – hellén Pí becsülők csakúgy pí pontosító folyamatban elegyedtek.

Iszlámia, Európa is melózván adta Ludolph is pínek azt a sort, pí: 3, 1, satöbbi

Ezeket ismerve alakulhat futúrája

az e évig hasonlóan – használt számnak?

A matekóráról a beszámolót Bukitsné Derhán Ilona tanárnő küldte.

2012. március 18., vasárnap

FIGYELEM!!!!


Az iskolai könyvtár
2012. március 20-án (kedden) szakmai továbbképzés miatt zárva!

Interjú Milánnal


Helyesíró-bajnokunk

A következő kis interjút Kálmán Milán 10/A osztályos tanulóval-osztálytársammal- készítettem, akire úgy érzem, méltón mondhatjuk, hogy az osztály, illetve az iskola "Helyesíró-bajnokává" küzdötte magát. Az egyik irodalomórán jelentette be Hargitai Helga tanárnő, hogy Milán továbbjutott a megyei fordulón az országos döntőbe. Erről beszélgettem vele.

Általános iskolás korodban is voltál hasonló nyelvtani versenyeken?
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen a felső tagozat minden évében indultam. Ez a verseny az Implom József Helyesírási Verseny általános iskolás változata. Többször is sikeres eredményt értem el, a legjobb ezek közül egy országos hatodik helyezés 7. osztályos koromban.

Hol, és mikor került megrendezésre az országos forduló?
Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban került megrendezésre. Pénteken (február 24-én) volt a verseny; ekkor töltöttük ki a feladatlapot, és írtuk a verseny tollbamondásos részét. Másnap, azaz 25-én pedig az eredményhirdetést is megtartották?

Ki volt a felkészítőtanárod?
Hargitai Helga tanárnő, a magyartanárnőm segített engem a felkészülésben, de természetesen az ő noszogatása mellett úgymond önszántamból is fontosnak tartottam a készülést.

Milyen feladatokkal készültél a versenyre?
A korábbi évek feladatait nézegettem a neten, és néhány tollbamondásszöveget is írtam. Itt van például egy, amin gyakoroltam:

"Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök a székelyföldi Nagyajtán született 1811. június 28-án. 1820-tól Torockón, 1825-től Székelykeresztúron, 1829-től pedig Kolozsvárt tanult. 1833-tól az unitárius főiskolán filozófiát és jogot hallgatott. 1835 és 1837 között a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. Ekkor ismerkedett meg a Grimm-testvérek Német mitológia című munkájával. Ez a mű irányította rá Kriza figyelmét a népköltészetre. 1838-ban a kolozsvári unitárius egyházközség lelkésze és a főiskola tanára lett. 1861. július 1-jén a tordai zsinaton püspöknek választották. Felekezetének püspöki tisztét egészen haláláig, 1875. március 26-ig töltötte be.
Egyetemi évei alatt több nyelvet is megtanult: németet, angolt és franciát. Külföldi írók, költők műveit ültette át anyanyelvére. A fordítások mellett önálló versekkel is jelentkezett a korabeli antológiákban. A dal mellett az epigramma volt kedvenc műfaja, mellyel gyakran fejezte ki mondanivalóját. Igazán maradandót azonban népdalaiban alkotott. Kriza költészetének legsikerültebb darabjai katonadalai: Erdővidék az én hazám, Szegény székely nótája stb.
Kriza kora ifjúsága óta gyűjtötte a székely népköltészet termékeit. 1863-ban jelent meg a Vadrózsák, első modern szempontú népköltési kiadványunk. A mű az eredeti kiejtéshez híven közli a népi alkotások szövegét, megőrizve a tájszólást. Gyűjtése kiterjedt a népköltészet egész körére: a dalok mellett balladák, regösénekek, mondókák, közmondások, népmesék sorakoznak a kötetben. A könyv végén tájszótárt is találunk. A gyűjtemény legnagyobb érdeme a székely népballadakincs felfedezése és közzététele.
Irodalmi és néprajzkutatói munkásságának köszönheti a magyar tudós társaságbeli levelező tagságát, melyet 1841-ben szavazott meg számára a társaság. Később a Kisfaludy Társaság rendes tagjává választotta.
Kriza János emlékét ma intézmények és versenyek is őrzik: pl. a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság, a Kriza János országos ballada- és mesemondó verseny stb."
(forrás: http://aesz.ro/versenyek/feladatlapok/implom2011/ )

Egy kis előretekintés; van valamilyen terved a jövőben a nyelvtan tanulással kapcsolatban? Vagy más pályára készülsz?
A későbbiekben nem a nyelvtannal fogok továbbtanulni, biológia-kémia fakultációra készülök, de még szeretnék részt venni hasonló jellegű versenyeken. Emellett szabadidőmben szeretek történeteket, rövidebb regényeket írni, szóval később sem fogom elhanyagolni a magyart.

Az eredményeidhez gratulálunk és köszönöm a beszélgetést.
Kustos Julcsi 10/A

Röpke hozzáfűznivalónk:
Milán az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulóján első helyezést ért el, az országos megmérettetésen 11. helyet szerezte meg.
Bíztatunk mindenkit, hogy gyakorolja a magyar helyesírást, melynek fontosságát azt hiszem nem kell hangsúlyozni. A fenti szöveg mindjárt alkalmas is lenne egy jó kis tollbamondáshoz. Egyébként a világ szinte valamennyi országában rendeznek hasonló jellegű versenyeket, ahol a győztesek mellett maguk a résztvevők is nagy megbecsülésnek örvendenek.

2012. március 15., csütörtök

1848. március 15.Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(Pest, 1848. március 13.

A verset, mely leginkább kötődik az ünnephez, tegnap a Weöres Sándor Színházban Jordán Tamás igazgató úr vezetésével valamennyien elszavaltuk. A felvételt hamarosan feltesszük a blogra.

2012. március 14., szerda

3.14 a Pí világnapja


Lassan megszokhattuk, hogy nincs is olyan nap a naptárban, ami ne lenne valaminek a világnapja. Van autómentes nap, van dohányzásmentes nap, van napja a zenének, a költészetnek, a nőknek és a munkának is. Előfordulnak azonban a fentieknél kissé abszurdabb világnapok, ilyen a mai is, ugyanis március 14-én a Pí napját "ünnepeljük".

A világnapok általában kötődnek valamilyen jeles dátumhoz, eseményhez, vagy egy híres ember születésének illetve halálának időpontjához. Jelen esetben a Pí világnapját azonban jóval triviálisabb módon határozták meg, noha ez a nap sem szűkölködik híres szülöttekben, 240 éve született például Kármán József író, 215 éve Bem József tábornok, 205 éve idősebb Johann Strauss. Persze mi közük is lehetne eme hírességeknek a Pí-hez, gondolhatnánk, azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy maga Albert Einstein is március 14-én látta meg a napvilágot, mégpedig pontosan 130 évvel ezelőtt, de még neki sincs köze a Pí világnapjához. Eláruljuk akkor a titkot, amit aki annak idején jobban odafigyelt matematika órán, talán már meg is fejtett. A Pí napja március 14-e, másképpen 3.14, ami ugye a híres szám első három számjegyének felel meg. Hát így…

A Pí egyébiránt a matematika egyik máig is sok tudóst foglalkoztató száma, amely végtelen tizedesjegyet tartalmaz, jelen állás szerint már több mint egymilliárd számjegyét azonosították, és nem található benne ismétlődés. Már az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában is használták a matematikusok, és durvább vagy pontosabb becslések által képesek voltak megadni akár több tizedes jegyig is értékét. Híres titkos kódja állítólag három egymás után rajzolt síkidom volt: ∆○□ A híres görög tudós, Archimédesz is foglalkozott a Pí számmal, értékét síkidomok és a kör területének közelítésével igyekezett meghatározni. Kínában és Indiában is használták már az ókorban is, Indiában a védikus irodalomban is található egy olyan vers, amelynek szavait szótagolva olvasva a Pí számaira lelhetünk.

Egy szó mint száz, ennek a rendkívül érdekfeszítő számnak ma van a világnapja, a matematikusok biztosan megünneplik, a többiek pedig húzhatnak egy újabb strigulát a bolondos ünnepnapok szó alá.
forrás:http://www.harmonet.hu/orulet/19821-marcius-14.-a-pi-vilagnapja!.html

2012. március 12., hétfő

Országos I. helyezés


Hétvégén került megrendezésre a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntője, Dombóváron. A megmérettetésen országunk 8 legjobb csapata vetélkedhetett. Csapatunk címvédőként indult azzal a nem titkolt céllal, hogy megvédje címét. A verseny 10 fordulóból tevődött össze, melynek része egy Vas megyei olimpikonról szóló prezentáció elkészítése is volt. Az első félidő végeztével holtversenyben az első pozíciót foglaltuk el a váci iskolával együtt. A megszerezhető 83 pontból 82-t sikerült megszereznünk. Ekkor még úgy hittük, szoros küzdelemnek nézünk elébe. Elérkezett a 7. forduló. Mint később kiderült, ez volt a verseny vízválasztó része. 4 képet kellett felismernünk az 1948-as olimpiával kapcsolatban. Sikerrel vettük ezt az akadályt is, azonban a többi csapat meglehetősen sok pontot hullajtott el. Így egy magabiztos 15 pontos előnyre tettünk szert, amelyet a verseny végére sikerült 16 pontra növelnünk. A versenyen elérhető 189 pontból 187-et értünk el. Így új rekordot állítottunk fel a vetélkedő történetében. Soha senki nem ért el ilyen kiemelkedő eredményt. Értékes könyveket nyertünk, amelyeket a verseny elnöke, Dr. Kovács Antal, olimpiai bajnok cselgáncsozó adott át.(ld. a fotón középen)
A csapat tagjai: Gálos Tas Csongor, Gasztonyi Ádám, Hargitai Bálint, Terták Dániel 11/C osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Németh Attila.

A beszámolót írta: Németh Attila testnevelő tanár és Hargitai Bálint csapattag

GRATULÁLUNK A FANTASZTIKUS EREDMÉNYHEZ!!!

Könyvajánló 2.
Erich Maria Remarque : Szerelem és halál órája


A cím fele részt borzongató, fele részt arra ösztönzi a befogadó lelki szemeit, hogy azok rózsákat, szerelmes leveleket, és mindent túlélő szerelmet képzeljenek maguk elé.
Korábban is elkezdtem olvasni. Akkor még nehéznek bizonyult. Le kellett tennem pár évre, és mit ad isten, idén szeptemberben szedtem elő a régebbi korszakomból származó dohszagú szimatszatyrom egyik zsebéből. A könyvjelző a tizedik oldalnál pihent. Ott hagytam abba.
A dohszag jót tett az oldalaknak, én ugyanis a háborúkat dohszagúnak képzeltem mindig. Dohszagúnak és mocskosnak, az élethez tartozónak, ámbár női naivitásomból és teljes laikusként soha nem gondoltam arra, hogy a katonák szenvednek, a katonák éreznek. Úgy gondoltam, meghalnak, mint egy sakkjátszmában a leütött bábuk. Uralkodnak felettük, irányítják őket, aztán vagy meghalnak, vagy nem.
Emberünk a Szerelem és halál órájában érez. Az orosz fronton várja a szabadságos levelét, amit jó pár év szolgálat után kap meg, és hazatérhet Németországba. A távoli, és szétroncsolt Oroszországból a büszke német, hazáját sértetlennek, és erősnek gondolja. Graeber úgy képzelni el szabadságát, mintha csak az egyetemről térne haza pár hétre: puha, friss ágynemű, rózsás szülői arc, étel, tiszta utcák, bizalom. Hiszen a Német Birodalom legyőzhetetlennek tűnik annyi végeláthatatlan mérföld, annyi orosz holttest után.
Aztán hazatérése után alaposabban át kell értékelni mindent. A ház lebombázva, szülőkről semmi hír, a katonai kórházak tele amputált katonákkal, és a három hét nem elég megkeresni a családot, nem elég elmenekülni, nem elég az semmire sem, csak pár görbe estére, a bonyolult, és Graeber létezéséhez szükséges Elisabethre, és arra, hogy rájöjjön a német katona, hogy az otthon se otthon többé már. Hiszen a szabadság sem telik mással, mint temetők végigjárásával, hogy ellenőrizhesse, nincs-e a tucat hulla közt a drága szülőanya, az erős, kedves apa. A szabadság is abból áll, hogy elsötétített ablakú házakban, indulókat ordíttatva a lemezlejátszókból (hogy a besúgó Lieserné ne hallhassa) suttogja el Elisabethnek, hogy nem hisz a győzelemben, és mindig olyan közel legyen a házakhoz, hogy egy bombázás esetén le tudjon menekülni a bunkerekbe, és a toalettasztalkán ne édes francia parfüm legyen, hanem kenyérjegy, és a Mein Kampf. Gondolatai közt mindig ott motoszkál a szökés lehetősége, valamint az Elisabeth iránt érzett szerelem, ami "horgony, mely tart, s nem engedi elpusztulni, és visszahúzza az embert."
Remarque ezt a művét a második világháború után írta, mintegy körképként a háborúról, akárcsak a Nyugaton a helyzet változatlan c. regényét az első világháborúról.

Kustos Julcsi 10/A


Erich Maria Remarque (eredeti neve: Erich Paul Kramer, 1898-1970) 1932-ban elhagyta Németországot és Svájcba költözött. A "Nyugaton a helyzet változatlan" című regénye az I. világháború alighanem legismertebb irodalmi ábrázolása. Szerintem nagyon szép regénye még "A diadalív árnyékában".

2012. március 10., szombat

A Szép magyar beszéd - verseny

megyei fordulója a héten, szerdán került megrendezésre.
I. helyezett Gyimesi András (11/A)
III. helyezett Bazsó Dorottya (9/A)

Az országos fordulón, mely nemsokára Győrben lesz Gyimesi András képviseli Vas megyét.

GRATULÁLUNK!


Elkértem és elolvastam András szabadon választott szövegét. Ajánlom minden kedves blogolvasónknak.

Illyés Gyula: A jövendő magyar

Az ember dolga a földön, hogy minél tökéletesebb, emberiesebb ember legyen, minél értelmesebb, jobb és becsületesebb. Hogy minél szabadabb legyen, anélkül hogy embertársainak szabadsághoz való jogát megsértené.

Ez a dolga a nemzeteknek is: az állandó tökéletesedés. Megőrizhetik, jó is, ha megőrzik egyéni sajátságaikat. Így nemes versenyben, egymást nem elfojtva, hanem ösztökélve közeledhetnek a célhoz, az emberiség nagy eszményének megvalósításához. Az első nemzet az lesz, amely először éri azt el.

A nemzetek még messze vannak a tökéletesedéstől. A magyarnak is sok tennivalója van, hogy magát kifelé és befelé egyaránt ilyen eszményien szabadnak mondhassa. Történelmünk szomorú volt, rengeteg előre nem látott szerencsétlenség hátráltatta fejlődésünket.

Fejlődünk. Az egyéni lelkületű magyarság ismeri a közös nagy célt; tudja, mire kell törekednie. Van akarata is hozzá. Nagyjaink ezt a törekvést, ezt az akaratot képviselték: ők a példaképek. Ők vizsgáztatnak magyarságból ma is.

A magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival: a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani. Aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar. Aki a földmívesnek földet, a munkásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi bánásmódot kíván, egyéni érdeke ellenére is. Aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi, emberi, magyari mivoltában. Mit mondjak még? A magyar az, akinek jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a tökéletes emberről gondolunk. Örüljünk, hogy annyi kanyar után ilyen egyszerű megoldáshoz jutottunk, a kérdésre ilyen kereken megfelelhetünk. Ez a bizonyíték, hogy bár változatos területeken, de mindig egyenes irányban jöttünk.

Amit a magyar természetről elmondtunk, csak azért mondtuk el, hogy bizonyítékot szolgáltassunk: képesek vagyunk erre a fejlődésre. Ehhez elsősorban lelki tulajdonságok kellenek.

Magyar énelőttem az, aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Minden nép közösség. Jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek.


2012. március 8., csütörtök

Szombathely a segítés városa - Az újraélesztés megtanulható

Magyarországon évente 26 ezer ember hal meg hirtelen keringés leállás következtében. Szakemberek szerint ha ilyenkor lenne a betegek mellett olyan személy, aki ért az újraélesztéshez, nőne a túlélési esély. A nemrégiben indult "Szombathely - A segítés városa" program célja, hogy minden harmadik ember megtanulja az újraélesztés technikáját.

Az oktatást egy a Szombathelyi Televízió és a mentőszolgálat által készített film segíti.

Több ezer diák, egyetemista, rendőr, tűzoltó, önkormányzati és nagyvállalati dolgozó sajátítja el a reanimáció technikáját a "Segítés városa" program keretében, melynek végén a tervek szerint minden harmadik szombathelyi képes lesz segíteni bajbajutott embertársán. A film segítségével lépésről lépésre elsajátíthatóak a mozdulatok, teendők kezdve a keringésleállás felismerésétől a segítségnyújtás pontos technikájáig. Az oktatófilm az országos mentőszolgálat szombathelyi munkatársainak segítségével elkészült, a szakmai protokoll szerint összeállított anyag.

/részlet : www.szombathely.hu/

A program Dr. Puskás Tibor polgármester úr kezdeményezésére jött létre.

A mi iskolánkban ezen a héten valamennyi osztály – kivéve a 11/D és a 12/D osztályt, ők már a tavalyi tanévben részesültek ilyen jellegű oktatásban- megtanulta azokat a fontos, mondanám, életbevágóan fontos ismereteket, melyek a sikeres újraélesztéshez nélkülözhetetlenek. Az oktatófilm mellett un. AMBU babák (újraélesztés oktatására szolgáló torzók) segítették a reanimáció helyes technikájának elsajátítását. Az újraélesztésnek pontos algoritmus szerint kell megtörténnie, mely az órán lépésről-lépésre került ismertetésre. A tanultakat pedig rögtön a babákon kellett alkalmazni.

Én a 10/ C osztállyal vettem részt ezen a rendkívüli testnevelési órán, melyet Váradiné Szarka Ildikó tanárnő és Németh Attila tanár úr tartottak.

Az alábbi címen megtalálhatjátok, felidézhetitek, átismételhetitek, azokat az ismereteket, melyekkel egy laikus is életet menthet.


http://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/2450/az-ujraelesztes-abc-je

A fotókat Senyei Zsolt oktatástechnikus készítette.


Link
2012. március 7., szerda

a LYUKASKŐ - DÍJ átadása (NLG Diákbál 2011.március 2.)


Gájer Zsuzsanna és Dragománné Tiszai Katalin tanárnők a versek mellé a következő kis kommentet küldték:
Nem volt sorrend....!!!!
Mivel az idén sok-sok vers érkezett, ezért három diákot is jutalmaztunk. Ők mind ugyanazt kapták : egy lyukas-kavicsot a nyakukba és Szabó T. Anna dedikált verseskötetét. A díjazott tanulók: Kovács Ákos és Márkus Flóra a 11/C osztályból, valamint a végzős Tóth Barnabás (12/B).
Tavaly talán 4 vers érkezett, az idén 20, s ezért gondoltuk, hogy kapjon több diák is díjat.

A bálon Márkus Flóra verse azért került felolvasásra, mert ez a vers képviselte leginkább a mi általunk megfogalmazott és Szabó T. Anna által képviselt szellemiséget :)


Megmarkolom a végtelent,
szorongatom,
majd széttárom kezeimet,
esni hagyom,
hadd zuhanjon, míg el nem jön
az ítélet,
mikor ismét egy ponttá lesz
minden képzet,
s zegzugos kis barlangom lesz
a Mindenség,
mikor sírva feléd súgom,
csak maradj még,
s ne zuhanj alá markomból
a semmibe,
kétkedek, mégis súgom, hogy
lelkem higgye,
s görcsösen fogjon, míg mi is
azok leszünk,
akikként minden pillantást
elfeledünk.
/Kovács Ákos/

A lyukas kő

Van egy kavics
vagy inkább kő
egy lyukas kő
ami nekem
nagyon kő'
vagyis kéne,
beférne
a kabátom zsebébe.

De a kavics
vagyis a kő
a lyukas kő
- tudják, ami
nekem kő' -
nagyon drága
- hiába -
a világnak gyémántja.

Ám a kavics
vagyis a kő
a lyukas kő,
azt hallottam:
elnyerhető.
Vers kellene
-nincs mese -
a lírának gyermeke.

Az a kavics
ó, az a kő
a lyukas kő
nekem tényleg
nagyon kő'
Mit csináljak?
írkáljak?
Versképeket pingáljak?

ó, te kavics
vagyis te kő,
te lyukas kő,
küzd érted
a költőnő!
Mondd, mi az ár,
hány rímpár,
tovaszaladt délután?

Jaj, a kavics,
ó, az a kő
a lyukas kő -
talán most már
elérhető?
Ó, lyukas kő,
drágakő
lehetek-e az első?

:) Flóra


Tél után Tavasz

Tavasz van újra. Elhagytuk a telet, az uncsit,

anyu is kimosta már a kapucnis pulcsit.

madarakkal közösen búg minden árva jó trafó

s hallgatunk örömmel akármilyen nótaszót.

És a fél világ, a téltúlélők, most hittérítők.

Most már tudják, hogy mindenhol lehet szép idő

És Ők, akik tudják már titkát a Tartarosznak,

nem értik, hogy sokmilliárd miért tartja rossznak.

Ám a téllel ők is küzdöttek. ütés ütést ért

és csak újra ütöttek, mert ütést ütésért.

De ha nem jön a tél, minek nekünk üde tavasz

mondd, minek az ép bőrre a drága sebtapasz?

/Tóth Barnabás/Egy hajszállal maradt le a díjazottaktól az alábbi két vers, melyet szintén közzéteszünk.


Buborékban

Élem a világom,
S ki tudja fájdalmam,
Csak néz rám hallgatag,
Szeme kérdést takar:


Hogy csinálod, te lány?
Hogy lehetsz ily boldog,
Ha a világ romlott,
És nehéz a sorsod?


Csupán egy a titkom:
Buborékban élek,
Mit olaj fest, színez,
De szivárvány színben.


Látszik a valóság,
Viszont más szemszögből.
Mit én látok szívből,
Festett a sok színtől.


Csak apró örömök:
Egy dal, egy szó, egy vers,
Egy mosoly, egy könnycsepp...
Nem kell más, csak nevess!


A buborék megvéd.
A tűtől menekít,
Ölel, és melegít,
Míg más megfenyít.


Az élet ez csupán,
Gyerekszemmel nézve,
Csak a jót szemlélve,
Buborékban élve.

Baráth Noémi 9.C
V.Szonett
Csecsszopóként

Tétlen gombócként nyomtam kiságyamat
körülöttem egybeforrt minden hang, illat
s szín, mint egy bolond örvény. Hívlak
jajszóval; mellettem teremsz; oltom étvágyamat

dombjaid nedvével, barnaszem’ tündér. Néha
karjába kap apám is, együtt járjuk
a gyertyafény keringőt; az ő lábát használjuk,
hangján repülünk, s minden homályosul, a léha

látás, magamra hagy. A szó sustorgássá
lész, a lépés pedig puha macskatalp.
Összebújtok tán felettem, fáradt, szép

szerelmesek, karotok tömény, bódult nyújtózás.
Nővéreim ágyban, a kedves május oly meleg: elhasal
az éberség. Csak távoli tündértáncként száll ide pár álomkép.

Kustos Julcsi 10/A

Első városi gólyaavató -beszámoló


Az elmúlt hetünk szinte másról sem szólt, mint a Városi Gólyaavatóról. A határidő nagyon szorított, a szervezőktől csak egy hetet kaptunk. Egy hét alatt kellett összehoznunk egy műsort, elkészíteni a jelmezeket, megírni az ódákat. A téma adott volt: mesehősök. A mi csapatunk Mickey egeret kapta. A kihívás nagy volt az egész osztály számára, de szerencsére sikerült csapatként dolgoznunk. Egész héten készültünk, szorgalmasan próbáltunk. Mindenki kivette a részét a munkából, és hozzájárult a sikerhez a maga módján.

Elérkezett a szombat délután. Az egész csapat izgatott volt. A sportház előtt találkoztunk a mentorunkkal, Ferencz Noémivel, aki felkísért minket az öltözőnkbe. Kaptunk néhány percet, hogy átöltözzünk, de sietnünk kellett, kezdődött a vetélkedő. Rajtunk kívül négy másik iskola elsősei versenyeztek: kanizsaisok, hermanosok, orlaysok és savariások.

A verseny a műsorok bemutatásával kezdődött. Az előadásra a mi osztályunk kapta a legtöbb pontot. Utána következett a többi játékos feladat, mint például a limbó, egy rajzolt macska „leugatása” a tábláról, kártyavárépítés a fiúk hasára, vagy bonbonok kihalászása szájjal egy akváriumból. A vetélkedőn jól szerepeltünk, és persze közben nagyokat nevettünk egymáson és magunkon is. A feladatok között szerepelt a szépségverseny is. Minden iskolának két embert kellett kineveznie. A mi jelöltjeink itt is nagyon jó eredményt értek el. A lányok között Vira Kitti az első, a fiúk között Miklós Balázs a második helyen végzett.

Már esteledett, mire eredményhirdetésre került sor. Izgatottak voltunk. Nem tudtuk, mire számítsunk, hiszen a zsűri nem mondta el minden feladat után a kapott pontszámokat. Mikor a műsorvezető bemondta, hogy mi nyertünk, az osztály tagjai között hatalmas taps és ünneplés tört ki. Második helyen a Savaria, harmadikként a Kanizsai, negyedikként az Orlay, ötödikként pedig a hermanosok végeztek.

Este after party vette kezdetét. A jó hangulatról az Animal Cannibals és Dj Edo Denova gondoskodott.

Úgy gondolom, büszkék lehetünk az osztályunk győzelmére. Persze rengeteg olyan ember van, akik nélkül nem sikerült volna. Szerintem az egész 9/A nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez! Köszönjük azoknak, akik eljöttek szombaton, és szurkoltak nekünk! Továbbá külön köszönet jár az osztályfőnökünknek, Hargitai Helga tanárnőnek, aki mellettünk állt, és mindenben támogatott minket!

Jene Boglárka 9/A

Hargitai Helga tanárnőtől megkaptam az osztály Mickey egérről írt költeményét. Szerintem annyira aranyos, hogy Nektek is feltétlenül el kell olvasni.

Mickey

Egy piros nadrág, nagy fekete fülek
Amerikából indult az őrület.
Egy rajzfilmtől ilyet már ki látott?
Miki egér meghódította a világot.
Már a háború előtt is futott a tévében,
Bár sok változás történt jellemében,
Régen gonosz volt, ma a Walt Disney sztárja,
Így lett minden gyermek jó barátja.

Az ember belefuthat jártában-keltében,
Saját műsort is kapott a tévében.
Műsorvezetőként is megállta helyét,
Elcsavarta közben Minnie egér fejét.
A show-ban néhány barátja is kapott szerepet,
Kedves arcok, kiket sok gyerek szeretett:
Plútó kutya, Donald kacsa sokszor feltűnt ott,
s minden gyerekszívet megdobogtatott.

Ennek az egérnek sehol nincsen párja,
Hollywoodot is már jópárszor bejárta.
Csak egy rajtfilmnek indult, de mára már szimbólum.
Egy csillagot is kapott a híresség-sétányon,
Hozzánk is eljutott, megszállta a 9/A-t,
Az osztályunkon izgatottság futott át.
Egy napra most mi is egerekké lettünk,
Nézz csak ránk, itt vagyunk, mi ma nyerni jöttünk!

És így lett. Még egyszer is gratulálunk az osztály győzelméhez.
Képeket ld.: NLG Királyi Képtárban

2012. március 6., kedd

NLG sítáborok 2012
1.) Zell am See február 1 - 7.

A sítábor a 2012-es tanévben is nagy sikert aratott. Vasárnap késő reggel indultunk el. A buszon is már mindenki izgalotott volt. Alig vártuk már, hogy a síbakancsot és a sílécet felcsatolhassuk. De erre még várnunk kellett. Amikor odaértünk a már megszokott, takaros szállásunkra a kipakolás után, mindenki sietve foglalta el a legjobb helyeket. Majd a vacsoránál Takács Zsolt és Szabó Péter tanár urak elmondták a fontos tudnivalókat.

Másnap reggeli után mindenki lázasan kereste síléceit, síbotjait és elindultunk meghódítani a csodálatos Zell am See –i sípályákat. Az első lecsúszás még egy kicsit bizonytalanul indult, de hamar belejöttünk. A hideg miatti félelmeinket azonnal elfelejtettük. A felvonókon ülve szemeink csak a csodaszép hegy vonulatait tudta csodálni.

A harmadik napon a síelésen kívül más izgalmak is vártak minket. Erre a napra esett a bevásárlás és a szánkózás .A szánkózást mindenki élvezte és a végén csuromvizesen szállt meg a közeli kisebb „hüttében”.

Következő napon új sípályákat próbálhattunk ki. A gleccser szépsége megegyezett a fagyasztó hideg mértékével. Ezen a napon már mindenki fáradt volt , de senki nem tudta kihagyni síelés nélkül ezt a napot se.
Az utolsó napon már nagyon jó idő volt mindenki boldogan síelt a napsütésben. Szerencsére nem történt baleset és hamar haza tudtunk indulni. A buszon mindenkiben kettős érzés volt. Örültünk, hogy hazaérünk, de fájt a szívünk, hogy nem maradhatunk még. Este büszkén meséltük el családunknak élményeinket.
Lengyel Liza 10/B

Az NLG FM összeállítása 2012-es sítáborról:

http://soundcloud.com/gyimesi-andr-s/nlgfmsitabor

2.)Mönichkirchen február 29 - március 1.

Szerdán reggel fél 8-kor gyülekeztünk az iskola melletti parkolóban. Volt akiknél sílécek, síbotok, sisakok voltak, így várakoztunk a buszra, ami meg is érkezett időben. Már induláskor gyönyörűen sütött a nap, tudtuk, hogy egy kellemes napot fogunk eltölteni Németh Attila és Boros András tanár urakkal. Úti célunk az ausztriai Mönichkirchen volt. Nagyjából másfél órát buszozhattunk odáig, mindenki kicsit izgult, beszélgetett és várta már a síelést. Mikor odaértünk néhányan átöltöztek, majd megtudtuk, hogy sajnos a sípálya két felvonóját lezárták az erős szél miatt. Mindenki tanakodott, hova menjünk, végül St. Jacob lett a győztes. Egy óra múlva már ott is voltunk. Szerencsére itt már semmilyen gond nem volt így mindenki elővette a meleg ruhát, síléceket, sisakokat és elindultunk a sípályák felé. Két csoport szerveződött, akik most ismerkednek a síeléssel és akik már régebben elkezdték ezt a sportot. Délután tartottunk egy nagyobb szünetet, majd egészen zárásig síeltünk és bejártuk az összes pályát. Végén már mindannyian együtt csúszhattunk le a buszhoz, ahol mindenki fáradtan lecsatolta a léceit és elindultunk vissza Szombathelyre.
Csütörtök reggel ugyanakkor és ugyanott találkoztunk, de sajnos az idő nem volt annyira kegyes hozzánk, mint az előző napon. Felhős, borongós idő fogadott bennünket. Az úti cél ismét Mönichkirchen volt, és szerencsére mire odaértünk működött minden felvonó, így újra felöltöztünk, felcsatoltuk a léceket és irány a sípálya. Néhány perces út az ülős felvonóban és már meg is érkeztünk a mönichkircheni oldalra. Ismét ketté vált a csoport a kezdők itt maradtak, míg a többiek átsíeltek a marienseei oldalra. Amikor felértünk a sípálya csúcsára gyönyörű kilátás fogadott minket. Első nekifutásra megpróbálkoztunk a fekete pályával, ami elég jól sikerült és a nap nagy részét itt is töltöttük. Sajnos a (túl) jó idő miatt olvadt a hó, néhol már a föld is kilátszott, illetve jégpáncélok alakultak ki a pályán és ez megnehezítette a dolgunkat. Végül szerencsére egész nap tudtunk síelni, semmi gond nem történt, mindenki épségben megúszta a sínapokat.
Összességében szerintem nagyon jó két napot tölthettünk el síeléssel. Mindenki fáradt volt mire csütörtökön este hazaértünk Szombathelyre.
Köszönjük szépen, mindenkinek aki segített a szervezésben és reméljük, hogy jövőre még találkozunk! :)
Fazekas Viktor 10/A
Néhány kép Viktor írásához
http://www.sielok.hu/fotoalbum/monichkirchen-2011-december/kep/1/

2012. március 5., hétfő

NLG-sek nyerték az első városi gólyaavatótA vetélkedőn a Mickey egereknek öltözött elsősök vitték haza a vándorserleget. Ott voltunk az after partyn is.A hagyományteremtő vetélkedőn első nekifutásra öt szombathelyi középiskola esett egymásnak a sportház küzdőterén. Második helyen a savariások végeztek, harmadikak a kanizsaisok lettek. A negyedik, ötödik helyen az Orlay elsősei valamint a hermanosok végeztek.

/tudósítás: nyugat.hu 2012.március 4. További sok-sok képet találtok még itt./

GRATULÁLUNK A 9/A OSZTÁLYNAK!!!

NLG Diákbál 2012. március 2.
Pénteken került megrendezésre az iskolánkban hagyományossá vált NLG diákbál, a 11/A osztály szervezésében.

A bál folyamán sok érdekes produkciót tekinthettünk meg.

Megpróbálom összegezni a látottakat, lehetőleg, hogy egy fontos részlet se maradjon ki.

A hat órai kapunyitás után sorban érkeztek a diákok, tanárok és kísérőik, akiket a szervező osztály diákjai köszöntöttek.

Izgatottan vártuk, hogy befusson az összes ismerős, és a szebbnél-szebb ruhákba öltözött emberek forgatagában kerestük egymást és a még szabad ülőhelyeket. A ’Bál Szépei’ verseny jelöltjei megkapták sorszámaikat és gyors egyeztetést tartottak.

Hét órakor az est házigazdái Köbli Hanna és Gyimesi András köszöntötték az összegyűlteket és röviden ismertették az est programját.

A bált a Gájer Zsuzsanna tanárnő és Bartha Gábor tanár úr, valamint a szervező osztály tánca nyitotta meg. Ezt követően rövid színdarabot láthattunk a 11/A-s diákok előadásában.

De nem csak a formaságok, a humor is szerepet kapott péntek este. Buda Zolta(11/C) stand-up comedyje, és Sali Berti (11/D) Michael Jackson:Billie Jean című számára előadott tánca mosolyt csalt mindenki arcára.

A Nagy Lajos Gimnázium kamarakórusának -akik a bálon többször is felléptek-kíséretében táncprodukciót láthattunk, sőt a fiatalabb korosztály is bizonyította tánctudását.

Idén a bálkirálynő és –király választás is kreatív formában történt. Minden osztály elindíthatta saját jelöltjeit, akik közül végül kikerültek a győztesek. 21 órakor láthattuk először a több mint 50 jelöltet, kik rögtönzött kifutóként használva a táncteret, hármas-négyes csoportokban vonultak fel.

Bemutatkozott az iskolánk diákjaiból alakult Nyúlontúl zenekar, megalapozva a hangulatot DJ Szunyognak, aki az általunk előzetesen kért zenéket tálalta. Eközben sor került az izgalmas tombolasorsolásra is, ahol értékes nyeremények találtak gazdákra, valamint a leendő királyok és királynők még egyszer megjelentek-ezúttal csoportosan „pózoltak”.

A bálkirály és –királynő választás eredményhirdetésére 23 órakor került sor: a szavazatok alapján az NLG bálkirálynője 2012-ben Köbli Hanna (11/A), a bálkirály pedig Harsányi Ádám (12/D) lett.

A bált Dj Szunyog zárta, éjfélig szolgáltatta a zenét. Az after partyra is sokan elmentek az A-clubba…

Szeretnék gratulálni Gájer Zsuzsanna tanárnőnek és a 11/A osztálynak, hogy ennyi egyedi produkcióval és ilyen színvonalas rendezvénnyel szórakoztattak bennünket.

Köszönet továbbá mindenkinek, aki eljött a bálba (biztos vagyok benne, hogy senki sem csalódott) és mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett ehhez az eseményhez, hogy az NLG-hez méltó színvonalúra sikerülhessen a diákbál. Viszlát jövőre…

Pongrácz Alexandra 10/CIgazán részletes báli beszámolót küldött nekünk Szandra, ám a Lyukaskő-díjról megfeledkezett. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert olyan gazdag volt a báli program. A díj átadásáról a győztesekről és a beküldött versekről külön kis cikkben fogunk írni.
A látott-hallott programok kapcsán egy kissé negatív megjegyzésem lenne a közönséget illetően. Bálban, ha megtisztelnek bennünk a szervezők azzal, hogy extrákkal is kedveskednek, legyen ez tánc, ének, kis jelenet a báli illemről!!!, vagy éppen a tombola sorsolása, a közönség csendben van, nem jön-megy keresztül és kasul a szereplőkön, figyel a produkciókra, melynek végén tetszését tapssal fejezi ki.
Link
A 2012-es NLG diákbálról - Briginek hála- már megtalálhatók a képek a Királyi Képtárban és a nyugat.hu is rengeteg fotót készített.


Nyitótánc:

http://www.youtube.com/watch?v=YAhUltuuKTA&feature=youtu.be


Tanári nyitótánc:
http://www.youtube.com/watch?v=u6VTQPLbEvE&feature=g-upl&context=G2fe03d6AUAAAAAAAAAA


2012. március 3., szombat

Könyvajánló


Az őrület neve: Szent Johanna Gimi

Sokáig tartottam magam. Már fél éve becsapott ez az őrület az osztályom lánytagjai közé, amikor én is megkérdeztem:"Kölcsön tudnád adni az első részt?"
Ma már az ötödik kötetet tartom a kezemben, a barátnőim pedig boldogan bújják a frissen beszerzett, dedikált hatodik részt. Az őrület neve: Szent Johanna Gimi - azaz a magyar Neveletlen hercegnő naplója.
Megpróbálom felvázolni a nagyját úgy, hogy a legizgalmasabb részekről mégse rántsam le a leplet. Nos, Rentai Renáta 14 évesen, nem kevés önbizalomhiánnyal és izgalommal kezdi gimnazista éveit a Szent Johanna Alapítványi Gimnázium falai között Budán.
Az osztálylétszám nagyon kicsi; mindössze tizenegy fős. Ebből csupán három a lány, a többi mind fiú. Az idő múlásával kiderül, hogy nemcsak hogy nem sikerül beilleszkednie a menők társaságába, nem tud rajzórán valami értékelhetőt összehozni, és "végtelenül nyomi", mivel könyv nélkül sehova se megy, ráadásként beleszeret az osztálya (valamint az évfolyama, és egyáltalán a Gimnázium) legmenőbb tagjába, Cortezbe. Közben persze barátságok szövődnek, és dőlnek össze, izzik a levegő Reni és Cortez között, az osztálya a legzűrösebb az egész iskolában.
A könyv nyelvezete a mi generációnk nyelvezetét tükrözi (sok dolog cool, a Facebookon mindenkit taggelnek, és überciki már az IWIW) A történet maga nem túl bonyolult és szépirodalmi, de a sok fordulat, és a humor miatt nem nevezném sablonosnak, csöpögősnek és megszokottnak sem. Merem ajánlani az NLG diákseregének (azért főként a lányoknak), hogy a sok kötelezőn, és a kedvenc írókon túl szakítsanak időt a Szent Johanna Gimire, mivel mindenki könnyűszerrel megtalálhatja magát a karakteres szereplők között.
Kustos Julcsi 11/A

Ugyan blogunk nevében szerepel a könyvtár szó, ám valljuk be őszintén, inkább az NLG eseményeinek krónikásai vagyunk. Kicsit ezt ellensúlyozandó Julcsi megígérte, hogy időről-időre ajánlani fog nekünk valami olvasnivalót. Ez az első. Én már türelmetlenül várom a következőt...

2012. március 1., csütörtök

VÁROSI GÓLYAAVATÓ


Ezennel szeretném közzétenni a 9/A osztály felhívását:


VÁROSI GÓLYAAVATÓ

Helyszín: AGORA Művelődési és Sportház
Időpont: 2012. március 3. (szombat) 17.00

A belépés ingyenes!
A gólyaavató után after party is lesz. Sztárvendég: Animals Cannibals

Gyere és szurkolj a 9/A-nak!
Lehetőség szerint hívjatok minél több ismerőst!
Ha tudtok hozzatok szurkoló eszközöket is!

Szeretettel várunk mindenkit!