2017. május 12., péntek

Ballagás 2017. május 5.
Az idén  Kecskés Zoltán tanár úr, a 12/C osztályfőnöke búcsúztatta a ballagó diákokat.

Kedves ballagó Tanítványaink, Szülők, Hozzátartozók, Tisztelt Vendégeink!

Amikor április derekán az iskolaudvar levegőjét a frissen nyírott fű, az orgona és a délelőtti záporok illata tölti be, tudjuk, most már visszavonhatatlanul megérkezett a tavasz. Nem csak a természet megújulását jelzi azonban a virágözön: a középiskolák polgárai egyik, talán a legfontosabb ünnepségükre készülődnek.
A ballagás régi hagyomány: boldog ünnep és fájó búcsúzás egyszerre. Ünnepeljük a végzős diákokat, akik elérték céljukat, amiért négy évvel ezelőtt beiratkoztak a gimnáziumba: elvégezték, befejezték tanulmányaikat. E siker kényszerű velejárója a búcsúzás: a tizenkettedikesek, itteni feladataik végeztével másutt keresik további boldogulásukat. Célba érés - elválás, boldog mosoly és könnyek kettőssége kíséri ezt az ünnepet.
Mert ettől ünnep a mai nap. Nem a külsőségek, a ballagási dalok, a virágdíszek teszik ünneppé, hanem azok a dicsérő és búcsúzó, örvendő és fájó gondolatok, melyeket ezekben a napokban kell elgondolnunk, kimondanunk.
Kedves Ballagók!
Nehéz szavakkal kifejezni, mennyire büszkék vagyunk Rátok. Büszkék voltunk már akkor is, amikor „kis” kilencedikesként először sorakoztatok évnyitóra ezen az udvaron. Büszkék voltunk, mert kemény próbák után kerültetek tanulóink sorába, és biztosak voltunk benne: a felvételi eljárás eredményeként ígéretes tehetségekkel gazdagodtunk.
Most újra büszkén állunk itt. A mögöttünk lévő, közösen eltöltött négy esztendő során jól gazdálkodtatok a tehetségetekkel. Iskola és tanulók, kölcsönösen formáltuk egymást. Alakultatok, változtatok: meggyőződésünk, hogy többek, jobbak lettetek. Jó végignézni rajtatok, látni, kivé, mivé lettetek, és visszagondolni azokra a közösen bejárt lépcsőfokokra, melyeken idáig eljutottunk.
Gyarapodásotok során nem elvettetek, hanem hozzáadtatok: általatok lett vibráló szellemi műhellyé, élhető munkahellyé, vidám közösségi térré az iskola. Napról napra javulva, megújulva minket is folytonos javulásra, megújulásra késztettetek. Együtt építettünk valamit, amit úgy hívunk: Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium.
Kedves Ballagók!
A mai nap nem csak az iskola, hanem a család ünnepe is. Nem túlzott pátosz azt kérni: álljatok ma oda szüleitek, családtagjaitok elé, és köszönjétek meg, hogy mindig mellettetek álltak a négy év legnagyobb örömei és legnehezebb megpróbáltatásai során egyaránt. Gondoljatok arra, hogy a szülők küldetése, életük értelme a Ti boldogulásotok!
Kedves Szülők!
Nekem adatott az a tisztesség, hogy kollégáim nevében köszönetet mondhassak Önöknek, amiért az elmúlt négy évben velünk együttműködtek, munkánkat támogatták, és mindig ott álltak gyermekeik mellett. Iskola és család együtt adta a biztonságos alapot, melyre támaszkodva az előttünk álló gyermekeik ifjú felnőttekké váltak. Most önöktől is búcsúzunk. Kívánom Önöknek, hogy éretté váló gyermekeik beváltsák azt a sok reményt, várakozást, odaadó szeretet, gondoskodást, amellyel körülvették őket.
Kedves Ballagók!
A mai ünnep nem csak a sikeres középiskolai évek lezárását, hanem egy új életszakasz kezdetét is jelzi. Néhány nap múlva megkezditek érettségi vizsgáitokat, melyeknek nagy a tétje: leginkább ezek eredménye határozza meg további életeteket. Kívánom, hogy az elmúlt négy évben megszerzett biztos alapokat erővel, kitartással kamatoztassátok az elkövetkező hetekben, és tanúi lehessünk, amint a legjobbat hozzátok ki magatokból!
Egy fontos gondolattal búcsúznék. Most el kell mennetek. Más helyeken kell keresnetek a boldogulást. Más helyeken, más társakkal, más feladatokat kell leküzdenetek. Lehet, hogy nagyon messze.
De egyet ne feledjetek:

Olyan nincs, hogy valaki „nagylajosos” volt.
Ti most már mindig „nagylajososok” lesztek.

Ezzel az örökséggel engedünk utatokra titeket. Őrizzétek meg, tanuljátok meg mit jelent, és használjátok jól!
A közeljövő feladataihoz kitartást, a mai napra pedig szép ünnepet kívánok Nektek!
Viszontlátásra!
 A ballagó diákok nevében Kiss Laura (12/A)  búcsúzott.


Tisztelt Igazgató Asszony, Tanáraink! Kedves Vendégek, Diáktársak!

   Majdnem négy éve annak, hogy ballagási beszéddel búcsúztam egykori iskolámtól. Akkor már tudtam, hogy a következő állomás az életemben az NLG lesz. Azt hittem, hogy hosszú négy évnek nézek elébe, de visszatekintve rettentő gyorsan repültek el a gimis évek.
   Elérkezett a nagy nap, elballagunk. Az érettségi előtt ma léptük át utoljára az iskola kapuját. Reggelente sokszor félve, izgalommal érkeztük egy-egy felelet, dolgozat előtt, de most mindnyájan azt érezzük, hogy ez mind semmi volt ahhoz képest, ami hétfőtől vár ránk életünk első igazi nagy megmérettetésén, az érettségin. Most csak ez lebeg szemünk előtt, és szinte fel sem fogjuk igazán, hogy menyire fognak hiányozni az iskolában töltött szürke hétköznapok. Innentől nem nekünk szól a csengő, nem mi állunk sorban Ági néninél a büfében, nem mi magoljuk az angol és német szavakat a lyukas órákban, nem mi körmöljük a matek házit az óra előtti szünetben és nem mi idegeljük ki tanárainkat azzal, hogy minden órán a történelem dolgozatokra készülünk. Amikor majd néhány évtized múlva visszaemlékezünk, valószínűleg nem az ipari forradalom vagy a napóleoni háborúk fognak eszünkbe jutni, de az A-sok nevében bátran kijelenhetem, hogy Amália tanárnő gyakran használt kifejezését, mely mára a mottónkká vált, soha nem fogjuk elfelejteni: Határ a csillagos ég…
Szerettem NLG-s lenni. És hiányozni fog, hogy már nem lehetek az. Hiányozni fog a légkör, az osztálytársak, a tanárok közvetlensége, az osztálykirándulások, a mazsibulik hangulata. Egyszóval mindaz, amiért annyira imádtunk ide járni.
Ezért köszönetet mondunk tanárainknak, különösen osztályfőnökeinknek, hogy négy éven keresztül tanítottak, bátorítottak, segítettek minket.
Jár a köszönet szüleinknek is, akik a hátteret biztosították ahhoz, hogy most itt állhatunk pár lépésnyire a jövőnket jelentő egyetemi éveink előtt.

   Végezetül szeretnék Ady Endre szavaival búcsúzni:

„S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
A ballagáson kerülnek átadásra az NLG ezüst és bronz plakettjei.
Az idei díjazottak:

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium ezüst plakettjét kapja a
12.A osztályból:
Kövesdi Dóra:
Tanulmányai során mindig maximális szorgalommal, odafigyeléssel végezte munkáját. Bizonyítványa mindvégig kitűnő, tanulmányi eredménye kiemelkedő volt. Német és történelem versenyeken szerepelt sikerrel. Angol OKTV-n a második fordulóba jutott.

Bronz plakettet kap:
Kiss Laura:
A közösségért végzett munkája kiemelkedő, szorgalma példaértékű. Jeles tanulmányi eredménye mellett sport teljesítménye is dicséretes, az eredményesen szereplő iskolai röplabda csapat tagja.

Dankovits Eliza:
Kiemelkedő közösségi munkája mellett jeles tanulmányi eredményt ért el. Szorgalma és segítőkészsége példaértékű.

Kozma Gergő:
A diákolimpián többször sikerrel szereplő iskolai kosárlabda csapat tagja. Tanulmányi eredménye jeles. Jelenleg versenyen van, plakettjét osztályfőnökétől később veszi át.

A 12. B osztályból bronz plakettet kap:
Csóka Fanni
            Kivételes szervező tehetséggel megáldott diák, aki eme képességét  a közösség szolgálatába állította. A 12. B osztály olyan meghatározó egyénisége, aki a gimnáziumi négy év során az osztály élére állt, - ahogyan egy osztálytársa írta, mint egy főnökasszony . Képviselte az osztályt a diákönkormányzatban és mindent megtett azért, hogy az osztály élete szervezetten, gördülékenyen  folyjon.

Kovács Kornél
            Az iskolarádió meghatározó egyénisége, aki több éven keresztül „feláldozta” óraközi szüneteit a rádió hallgatósága érdekében. A sport területén is kimagasló eredményeket ért el. A  vívó csapat tagjaként három évben is részt vett az országos döntőn. 

Németh Attila
            A Mobilis Kísérletbazár rendezvény háromszor is díjazott csapatának tagja. Elnyerték a Csodák Palota díjat.
            Diákelőadóként részt vett a Természettudományos Oktatási Szakkiállításon Kecskeméten és  a  Kutatók Éjszakája  programon két alkalommal.
            A  Science Fair Vetélkedő 1. és 2. helyezést elért és különdíjat kapott csapatának tagja.
            A gimnáziumi nyílt napokon kísérleti bemutatót tartott az érdeklődő diákoknak és szüleiknek.
           
Németh Dolóresz
            A Vas Népe Séta programjának rendszeres cikkírója. A tavalyi tanévben elnyerte az újság Aranytoll díját. A gimnázium honlapjának blogján is rendszeresen jelennek meg írásai, a tanárportrék lelkes szerkesztője. A 12. B osztály tagjaként az osztály életének egyik motorja.

Köbli Luca
            Az iskolai ünnepségek elmaradhatatlan szavalója. Kérés nélkül, szívesen segített az irodalmi műsorok és megemlékezések alkalmával.

A 12. C osztályból
 ezüst plakettet kap Balhási Zalán: tanulmányi versenyeken, valamint a fizikai kísérletbazárok állandó résztvevőjeként végzett munkájáért
Bronz plakettet kap Bödei Eliána és Rózsás Roland, az NLG Társulat alapító tagjai, a műsorok, ünnepségek fáradhatatlan szereplői. A Társulat tagjai közül ezüst plakettet kap Bakucz Dániel, Ignéczi Dóra, Kocsis Márton, Sulyok Gergő. A Társulatban végzett munkájukon kívül Bakucz Dániel és Sulyok Gergő a ’Till We Are fiúkórus tagjaként, Kocsis Márton pedig az ALTEF4 duó tagjaként is sok iskolai rendezvényen szerepelt, Ignéczi Dóra pedig az NLG-blog talán legállandóbb munkatársaként végzett négy éven át kitartó munkát.
Bronz plakettet kap Nagy Nándor és Vigh Gergő: A ’Till We Are fiúkórus tagjaiként iskolai rendezvények visszatérő szereplői. Nándor az ALTEF4-duóban is muzsikál, Gergőt pedig kürtösként is hallhattuk ünnepségek rézfúvós fanfárjaiban.
Ezüst plakettet kap Nardai Borbála és bronzot Sinkó Sára: tornászként illetve balett-táncosként rengeteg ünnepségen, iskolai rendezvényen mutatkoztak be saját koreográfiájú akrobatikus táncaikkal. Bori tornászbajnokként egyéniben és csapatban is öregbítette iskolánk hírnevét.

A 12.D osztályból bronz plakettet kap:

Auer Milán
Milán négy éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredményt produkált. Az osztály közösségi munkájában aktívan vett részt. Itt eltöltött éveiben a diákolimpia versenyein, atlétika, labdarúgás és a Mező Ferenc szellemi versenyeken többszörös országos döntős és érmes helyezést ért el.
A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Diáksport Egyesülete „Kiemelkedő diákolimpiai teljesítményéért, a következő tanulókat jutalmazza a ballagási ünnepélyen:

Atlétika sportágban, a diákolimpia országos döntőin elért eredményeikért:
Rába Dániel (12/D)
Varga Barbara (12/D)

Kosárlabda sportágban, a diákolimpia országos döntőin és a Középiskolai világbajnokságon elért eredményeikért
Horváth Mátyás (12/D)
Molnár Levente (12/D)

Rónai Rudolf (12/C)Galéria: https://goo.gl/photos/95V2UBvEn7YcZC1t9

A képeket Tóth Kristóf (9/B) készítette.

Az idei ballagás megszervezését Szikszainé Pallósi Patrícia tanárnőnek köszönhetjük.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése